UČITEĽKA (THE TEACHER) : SOUNDTRACK

Soundtrack from the movie Teacher is now available on www.clickmusic.cz

HUDBA Z FILMU UČITEĽKA je kompletne dostupná na www.clickmusic.cz


The composer Michal Novinski (the first from the left) before the world premiere of The Teacher on KVIFF, photo by  Karlovy Vary International Film Festival , 2016.  Hudobný skladateľ Michal Novinski (prvý zľava) pred svetovou premiérou filmu Učiteľka, foto:  Karlovy Vary International Film Festival , 2016.

The composer Michal Novinski (the first from the left) before the world premiere of The Teacher on KVIFF, photo by Karlovy Vary International Film Festival, 2016.

Hudobný skladateľ Michal Novinski (prvý zľava) pred svetovou premiérou filmu Učiteľka, foto: Karlovy Vary International Film Festival, 2016.


ABOUT SOUNDTRACK / O HUDBE Z FILMU

Hudba (Composer):  Michal Novinski
Dirigent (Conductor):  Adrián Kokoš  
Zvuková režie (Sound Director): Michal Pekárek
Majster zvuku RTVS (Sound Production):  Martin Roller

Interpreti (Interprets):
 
Piano/piano - Júlia Novosedlíková
Violins/husle - Pavel Bogacz ml., Štěpánka Davidová
Viol/viola - Martin Petrík
Cellos/violončelo - Katarína Kozelková, Andrej Gál
Bass/kontrabas - Marián Bujňák
Clarinet/klarinet - Juraj Pivoluska, Marek Hutta
Vibraphone/vibrafón -  Peter Kosorín
Other instruments/ostatné nástroje - Michal Novinski

Mix hudby (Music mix): Michal Pekárek
Príprava Pro Tools projektu (Pro Tools Project):  Igor Baar
Nahrané v štúdiu (Recording Studio):  Štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, Mikrobos, Bratislava
Orchestrácia (Orchestration):  Michal Novinski, Lukaš Kobela
Príprava notového materiálu (Music sheets):  Lukaš Kobela
Koordinátor hudobnej produkcie (Music production coordinator):  Danuta Krasnohorska, NOVINSKI s.r.o.


Mr. Michal Novinski, The Teacher movie music composer, photo by PubRes, 2016.  Michal Novinski, skladateľ hudby k filmu Učiteľka, foto: PubRes, 2016.

Mr. Michal Novinski, The Teacher movie music composer, photo by PubRes, 2016.

Michal Novinski, skladateľ hudby k filmu Učiteľka, foto: PubRes, 2016.

Michal Novinski (1971, Slovak Republic) is a Slovak music composer recognized for his notable achievements in film, theatre and television. He is a winner of Slovak Film and Television Academy Award SUN IN THE NET 2010 (Slnko v sieti) and two CZECH LIONS 2011, 2013 (Český lev) – Czech Film and Television Academy Award. Michal Novinski is regularly collaborating with the most respected directors and biggest advertising agencies in Europe and UK. He is a member of European Film Academy (EFA), Czech Film and Television Academy (ČFTA) and Slovak Film and Television Academy (SFTA).