Antológia HAPPINESS MACHINE (2019)

HAPPINESS MACHINE je výnimočný projekt desiatich krátkych animovaných filmov s podtitulom “Dvadsať žien animuje európsky dialóg o budúcnosti sveta”.

Trailer k filmu Music box (2019, r. Joanna Kożuch).

Trailer antológie Happiness Machine (2019).

Medzinárodný projekt iniciovalo hudobné teleso Klangforum Wien, ktoré sa ním spolu s desiatimi animátorkami a desiatimi skladateľkami chce vyjadriť k aktuálnemu stavu fungovania sveta. Tvorcovia sa zamýšľajú nad ekonomickým modelom rakúskeho ekonóma Christiana Felbera, ktorý sa nazýva Hospodárstvo pre spoločné blaho. K jeho princípom zaujala stanovisko aj Európska komisia, keď ho odporučila členským štátom ako inšpiráciu pre svoje budúce ekonomické politiky.

O antológii

Desať krátkych filmov čaká veľmi zaujímavý osud. Okrem toho, že budú mať každý zvlášť svoj „distribučný filmový život“, budú ako spoločná kolekcia distribuované dvoma spôsobmi – ako celovečerný poviedkový animovaný film a ako súčasť veľkého hudobného podujatia. Jedným z hlavných partnerov projektu je viedenská agentúra Klangforum, ktorá organizuje hudobné podujatia a manažuje symfonický orchester. Práve tento orchester nahral diela desiatich skladateliek ako hudbu k filmom a kolekcia filmov sa bude preto tiež premietať ako súčasť jeho živých koncertov.

Antológiu tvorí desať krátkych animovaných filmov:

  1. Die Flunder, réžia: Elizabeth Hobbs / hudba: Carola Bauckholt

  2. Lickalike, réžia: Rebecca Blöcher / hudba: Eva Reiter

  3. PANTOPOS, réžia: Eni Brandner / hudba: Misato Mochizuki / produkcia: PubRes

  4. Music Box, réžia: Joanna Kożuch / hudba: Ying Wang / produkcia: PubRes

  5. Bloomers, réžia: Samantha Moore / hudba: Malin Bång

  6. Hierarchy Glitch, réžia: Vessela Dantcheva / hudba: Electric Indigo

  7. The Happiness Machine, réžia: Ana Nedeljković / hudba: Hanna Hartman

  8. Vermessung der Distanz, réžia: Susi Jirkuff / hudba: Joanna Bailie

  9. Generator / Operator, réžia: Andrea Schneider / hudba: Marianthi Papalexandri-Alexandri

  10. Suggestion of Least Resistance, réžia: Michelle Kranot / hudba: Iris ter Schiphorst

Účasť na Medzinárodných festivaloch

Február 2019 - ECLAT Festival, Štutgart (Nemecko) - živý koncert, svetová premiéra

Máj 2019 - Medzinárodný hudobný festival, Hamburg (Nemecko) - živý koncert

Jún 2019 - Medzinárodný festival animovaných filmov, Annecy (Francúzsko)


Slovenská produkcia antológie

Spoločnosť PubRes sa na projekte podieľa hneď dvoma krátkymi animovanými filmami:

Cieľ je jeden. Spôsobov je veľa. Voľba je na nás.

Viac o filme Music box →

Jediná vec, ktorá je nám stále povedomá, je ľudské gesto.

Viac o filme PANTOPOS →

Výroba oboch filmov

PubRes (SR)

V spolupráci s

Klangforum Wien (AT)
STUDIO 727 (SR)

Realizáciu filmu Music box finančne podporil


Koncertná premiéra antológie so živou hudbou

8. február 2019 - ECLAT Festival, Štutgart, Nemecko

Filmová premiéra v SR

2019

Svetová distribúcia antológie

Fabian&Fred