Prezident je historický príbeh založený na reálnych udalostiach a skutočných postavách. protagonistami sú osoby, ktoré vo svojej dobe ovplyvňovali politický a spoločenský chod štátu. Príbeh rámcuje temné obdobie stalinistického Československa 50-tych rokov s presahom do obdobia Slovenského štátu rokov 40-tych.

Vnútrostranícky mocenský zápas o získanie kresla tretieho "robotníckeho" prezidenta je nielen poodhalením zabudnutých bielych miest našej histórie, ale predovšetkým výnimočným dramatickým podkladom k strhujúcej televíznej minisérii.


v spolupráci s Českou televíziou

Vývoj série finančne podporil

Tvorcovia

Réžia: Roman Valentko
Námet: Roman Valentko
Scenár: Valéria Schulczová a Roman Olekšák
Dramaturg ČT: Martin Novosad
Kreatívna producentka ČT: Kateřina Ondřejková
Producentka: Zuzana Mistríková

Vyvíja: PubRes s. r. o.


O sérii

Zámerom tvorcov je priniesť atraktívny historický príbeh z čias dvoch po sebe nasledujúcich totalít, príbeh rozkrývajúci tajomstvá a súvislosti, ktoré formovali našu nie tak dávnu minulosť. Príbeh, ktorý pripomína, aký marazmus predchádzal dnešnej slobodnej spoločnosti. Je to príbeh z doby, ktorú si dnes už málokto pamätá. Mladí ľudia sa o nej dozvedajú iba sprostredkovane, niektorí jednotlivci ju tendenčne dezinterpretujú a iní z nepochopiteľných príčin idealizujú.

Nosná časť príbehu Prezidenta je založená na reálnych udalostiach a skutočných postavách. Hlavnými protagonistami sú osoby vo svojej dobe politicky a mocensky vysoko postavené. Osoby, v jednej totalite perzekvované, v druhej na piedestáli moci a naopak. Prepletanie ich osudov z jednej totality do druhej pri tak zásadnej zmene spoločenských pomerov vytvára ohromný potenciál pre dramatizáciu ako postáv, tak ich príbehových liniek.

Antonin Novotny v New Yorku - 1960 A.jpg
Antonín Novotný v New Yorku, 1960, by Universal Studios, Public Domain, Zdroj: Wikimedia.

Spôsob rozprávania príbehu cez niekoľko časových rovín a skutočnosť, že kľúčové postavy sa pohybujú v prostredí spravodajských služieb, vytvárajú priestor k nečakaným zvratom.

Kľúčovou postavou je Imrich Sucký - spravodajské eso vojnového Slovenského štátu a „lovec“ komunistov, po vojne emigrant a rakúsky štátny občan. Sucký je hlavnou postavou, cez ktorú rozprávame mnohovrstevnatý napínavý príbeh. Postupne rozmotávame sieť intríg, ktoré odstavili z piedestálu moci Slováka, agenta NKVD Viliama Širokého a pomohli Antonínovi Novotnému stať sa prezidentom.

Príbeh vnútrostraníckeho mocenského zápasu o získanie kresla tretieho robotníckeho prezidenta v Československu na pozadí vysokých hier komunistických prominentov je rozprávaný v súvislostiach, o ktorých sa veľa nevedelo ani v čase, keď sa reálne odohrávali. Čiastkové informácie mali samozrejme zainteresované osoby, ale ten, kto chcel vedieť viac, sa zahrával s „povrazom“. No a prísna cenzúra, pochopiteľne, nedovolila proletariátu vidieť ideologické modly ako tých najväčších morálnych podliakov, práve naopak.


Titulná fotografia Antonína Novotného (1968) podlieha licencii CC BY-SA 3.0 nl (Autor: Harry Pot, 1968, zdroj: Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANeFo), 1945-1989, prístup 2.24.01.04, č. sp. 921-1862, via Wikimedia).