NA ZNAČKY!

English

Na pražskom futbalovom štadióne Eden v dňoch 5. a 6. júla 2018 vyvrcholil už XVI. všesokolský zlet, ktorý sa viaže k 100. výročiu vzniku I. ČSR.

Spolok Sokol vznikol v roku 1862 a v histórií českej a slovenskej telovýchovy zaujal pozíciu najväčšej a najúspešnejšej telovýchovnej organizácie.

Sokolsky_zlet.jpg

Zakladatelia spolku od počiatku propagovali jeho apolitickosť a dávali si za cieľ fyzický a morálny rast národa. Sokolská myšlienka bola aktuálna aj v Československých légiách počas 1. svetovej vojny a Sokol teda svojím dielom prispel k vzniku I. Československej republiky.

Film Na značky! je jedinečným vhľadom do komunity cvičencov, ktorí masovo predvádzajú zvukovo-pohybové skladby. Poukazuje na komplexnosť, ktorá sa na veľkolepej akcii - akou je všesokolský zlet - nachádza. Komplex ľudských motivácií, prežívaní a reakcií, prežitkov predošlých režimov a prítomnosť tých súčasných sa nám ukáže v takejto “extrémnej situácii” - od začiatku príprav - cez vrchol - až po koniec a rozpustenie davu.

Film Na značky! obsahuje mnoho rovín, ale to, čo stojí v úplnom jadre nášho rozprávania, je  jednoduché a v dnešnej dobe stále dôležité humanistické posolstvo. Napriek historickým udalostiam a rôznym režimom, ktoré sa prehnali nielen Českom a Slovenskom, ale aj celou Európou a svetom, nesmieme zabúdať na jednotlivca a ľudskosť, chápať, že zovšeobecňovanie a prehliadanie jednotlivostí, odsudzovanie odlišností a nezáujem o pochopenie konkrétnych ľudských osudov môže viesť k neslobode.

Každého z protagonistov bude snímať jeden štáb, pod taktovkou iného režiséra. Odlišnými autorskými rukopismi zdôrazníme individualitu jednotlivých protagonistov a ich charakterov, ktorá sa následne zleje do jedného veľkého celku na všesokolskom zlete, na ktorom sa spôsob snímania zjednotí - individualita splynie v dave nielen obsahovo, ale aj obrazovo.
— scenáristka a režisérka filmu Mária Pinčíková o projekte filmu

HLAVNÁ RÉŽIA
Mária Pinčíková

RÉŽIA LÍNIÍ
Duc Viet Duong
Jaroslav Kratochvíl
Mária Pinčíková
Miro Remo
Juraj Šlauka

SCENÁR
Mária Pinčíková a Jakub Medvecký

DRAMATURGIA
Jakub Medvecký

HLAVNÁ KAMERA
Denisa Buranová

STRIH
Marek Šulík

PRODUKCIA
Peter Baran

VÝKONNÝ PRODUCENT
Roman Jordan

PRODUCENTKY
Zuzana Mistríková a Ľubica Orechovská
(PubRes, SR)
Alice Zárubová Tabery
(CINEPOINT, ČR)

ÚČINKUJÚ

Věra Bicanová
Emília Fialová
Vojta Kohoutek
Barbora Korecká
Rad ek Korecký
Martin Liška
Vincent Peterka
Petr Svoboda
Mirek Vrána

a ďalší

Žáner: observačný dokument s prvkami komédie

Minutáž: 90 min.

Krajina pôvodu: SR - ČR

Produkcia: PubRes (SR), CINEPOINT (ČR)

Premiéra: 2020

Distribúcia SR: PubRes

Sales: PubRes

 
Projekt je súčasťou   doc.incubator 2019 selection   .

Projekt je súčasťou doc.incubator 2019 selection.

 

Realizáciu filmu finančne podporil