BAŽANT KINEMATOGRAF

No English

Letný Bažant Kinematograf je dlhoročným projektom spoločnosti PubRes s.r.o. Prvýkrát sa podujatie uskutočnilo v roku 2003. Projekt vďačí za svoje úspešné putovanie divákom, ktorí sa nadchli pre myšlienku vrátiť do centier miest kultúru.

 Z projektu Letný Bažant Kinematograf sa postupne stal najväčší filmový festival na Slovensku. Originálny projekt „open-air kina“, v rámci ktorého dva pojazdné kinematografy so slovenskými a českými filmami navštívia približne tridsať miest, má tradične návštevnosť okolo 50 000 divákov. Od roku 2012 rozšírila spoločnosť PubRes projekt o ďalší kinematograf na bratislavskej Magio pláži (v roku 2013 aj na Magio pláži v Košiciach).

Trvanie: júl - august
Trasa: historické centrá slovenských miest, letné festivaly, bratislavská Magio pláž
Program: program premietaní na www.kinematograf.sk a tiež v sekcii Press/Download

Letný Kinematograf pripravuje spoločnosť PubRes s.r.o. v koprodukcii so spoločnosťou KINEMATOGRAF, s. r. o. a v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, a.s. pod názvom Bažant Kinematograf.

Označenia Bažant Kinematograf ® a Letný Kinematograf ® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti PubRes s. r. o.