EMA A SMRTIHLAV

 

Film Ema a Smrtihlav produkuje spoločnosť PubRes ako dramatizáciu novely Ema a Smrtihlav spisovateľa, scenáristu a filmového režiséra Petra Krištúfka (*23.6.1973 – †23.4.2018).

Novela Ema a Smrtihlav je príbeh o ťažkých časoch, ktoré donútia človeka žiť v inom svete. Stačí k tomu možno len fotografia generála, motýľ, stará pieseň a reklama na pleťový krém s krásnou ženou na morskej pláži. To všetko môže pomôcť prežiť.

Štyridsiate roky počas éry Slovenského štátu boli pre tých, čo patrili k menšinám, krutou dobou. Malý Šimon sa v okamihu stáva, vďaka matke, Židovke, nežiaducim. Musí sa skrývať v chlieve u jej priateľky, bez možnosti voľného pohybu, pričom na vzduch sa smie vybrať iba za bezmesačnej noci, aj to len na malý zadný dvor. Nemá so sebou nič, okrem niekoľkých obrázkových časopisov, a tak sa neodvratne musí stať, že sa čoraz väčšmi ponára do snívania, ktoré mu postupne splýva s realitou. Krásna a dokonalá Ema v žltých plavkách na večne slnečnej morskej pláži z reklamy na pleťový krém Nivea je hneď za stenou. Rovnako aj generál Smrtihlav.

Ema a Smrtihlav môže z istého pohľadu byť dokonca akousi rozprávkou pre dospelých.

Knižná predloha zamýšľaného filmu vyšla začiatkom novembra 2014 vo vydavateľstve Artforum.


Vývoj tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.