TV MINI UNI

TV Mini Uni je zábavno-vzdelávací program pre deti od 4 do 8 rokov, ktorý odpovedá na spontánnE detské otázky, a to ako vzdelávacou, tak i zábavnou formou. Prvá séria má 26 dielov. 

Upútavka na zábavno-vzdelávaciu reláciu, v ktorej bábkové postavy odpovedajú na tie najzvedavejšie detské otázky. TV Mini Uni od Veľkonočnej nedele 16. apríla predpoludním na Jednotke.

Každý 23-minútový diel seriálu obsahuje najčastejšie dve otázky. Prvá je vážnejšia, serióznejšia, druhá je vtipnejšia alebo neobvyklejšia. Na detské otázky, ktoré sú  nakrútené v reálnom prostredí, sa snaží nájsť odpoveď štáb Televízie Mini Uni prostredníctvom svojich členov alebo tzv. odborníkov.

Deti pri odpovediach chceme poučiť, ale tiež pobaviť. Väčšina vtipných situácií vzniká najmä z rozdielnych prístupov jednotlivých postáv TV Mini Uni k danej otázke. Vo väčšine scenárov sa snažíme vytvoriť jednotiacu príbehovú líniu, ktorá prechádza celým dielom a spája i možno nesúrodé otázky v jeden celok.
— tvorcovia seriálu

Všetky spracovávané otázky sú vždy celkom autentické, priamo od detí. Cieľom programu TV Mini Uni je odpovedať deťom i na komplikované otázky, ktoré nemajú len materialistický základ (napríklad: "Ako vzniklo prvé oblečenie?"), ale i na otázky komplikovanejšie, týkajúce sa detských emócií a ich pohľadu na okolitý svet (napríklad: "Čo by sa stalo, keby sa Zem zastavila?"). TV Mini Uni je pripravená odpovedať i na otázky, na ktoré by rodičia nemali čas.

O SERIÁLI

Názov seriálu: TV MINI UNI

Rok výroby: 2017

Séria: Prvá

Počet dielov: 26

Minutáž dielu: 23 min.

Slovenská TV premiéra: Od 16. 4. 2017

Jazyk relácie: slovenský

Výroba: PubRes (SR) v koprodukcii s Evolution Films (ČR)

Podľa formátu: ČT

Pre vysielateľa: RTVS

Sales: RTVS

 

 

TV Mini Uni je animovaný bábkový seriál, ktorý využíva technológiu blue screen a kombináciu zospodu vedených bábok s reálnymi rekvizitami a reálnym popredím. V post-produkcii sa klúčovaním blue screen nahrádza za animované pozadie, ktoré umožňuje veľkú variabilitu a názornosť preberaných tém, čo vytvára priestor aj animovaným skečom či iným vizuálne alebo svetelne zaujímavým trikom.

Jednotlivé časti prvej série TV Mini Uni vysielal v premiére Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) každú nedeľu od 16. apríla 2017 vždy dopoludnia na Jednotke.