UČITEĽKA: Ocenená na MFF v Hongkongu

Ostatným úspechom filmu Učiteľka (2016) režiséra Jana Hřebejka a scenáristu Petra Jarchovského, v hlavnej úlohe so Zuzanou Mauréry (na fotografii nižšie), je Zvláštne uznanie poroty SIGNIS Award Jury, ktoré film získal na 41. Medzinárodnom filmovom festivale v Hongkongu.

For its portrait of a school teacher’s exploitation of the students and their parents. A realistic reflection of our society, the film makes us contemplate the ways of facing conflict and injustice under different political systems, so that we may live our lives with dignity.
— SIGNIS Award Jury, April 23th, 2017

Členovia SIGNIS poroty k udeleniu Zvláštneho uznania v rámci slávnostného večera 23. apríla 2017 uviedli:

Zuzana Mauréry, na fotografii z Odovzávania Národných filmových cien SLNKO V SIETI (7.4.2017, foto: Daniel Dluhý).

Zuzana Mauréry, na fotografii z Odovzávania Národných filmových cien SLNKO V SIETI (7.4.2017, foto: Daniel Dluhý).

Za portrét učiteľky, ktorá zneužíva svojich žiakov a rodičov. Realistický pohľad na našu spoločnosť v tomto filme nás núti uvažovať o spôsoboch, ako čeliť konfliktom a nespravodlivosti v rôznych politických systémoch tak, aby sme svoje životy žili dôstojne.“ 

Festival v Hongkongu má päť súťažných sekcií, ktoré hodnotí samostatná medzinárodná porota; hlavnej súťaži „Young Cinema Competition Jury“ tento rok predsedala poľská režisérka Agnieszka Holland. Učiteľka bola uvedená v sekcii „Auteurs“ spolu s ďalšími desiatimi snímkami.

Informáciu o všetkých ocenených nájdete na stránkach HKIFF.

Zdroj: PubRes, tlačová správa z 25.4.2017