Spoločnosť PubRes, nezávislý producent sa špecializuje na poradenstvo v oblasti kreatívneho priemyslu a na produkciu a distribúciu filmov


Spoločnosť PubRes s.r.o. sa na trhu kreatívneho priemyslu pohybuje od roku 1993. Postupne sa vyprofilovala na poradenskú spoločnosť so špecializáciou na oblasť kreatívneho priemyslu s dôrazom na problematiku duševného vlastníctva.

V oblasti podnikateľského poradenstva spoločnosť spolupracuje s viacerými klientmi reprezentujúcimi významné segmenty kreatívneho priemyslu; patria medzi nich najmä

  • poskytovatelia elektronických komunikačných služieb,
  • reklamné agentúry,
  • rozhlasoví vysielatelia,
  • televízni vysielatelia,
  • nositelia práv duševného vlastníctva,
  • produkčné spoločnosti a softvérové spoločnosti.

Spoločnosť PubRes je od roku 2008 členom Creative Industry Forum, fóra združujúceho jednotlivé sektory kreatívneho priemyslu, ako aj zakladajúcim členom ADReS - Platformy pre alternatívne riešenie sporov a samoreguláciu, ktorá vznikla v roku 2015.

Pôsobenie vo sfére filmovej produkcie začala spoločnosť PubRes spoluprácou s poľskou produkčnou firmou Apple Film Production na dokončení filmu JÁNOŠÍK - PRAVDIVÁ HISTÓRIA (Poľsko-SR-ČR, r. v. 2009, réžia Agnieszka Holland, Kasia Adamik). Koncom roku 2008 sa spoločnosť PubRes stala koproducentom filmu režiséra Ondřeja Trojana OBČIANSKY PREUKAZ. Je producentom krátkeho slovensko-indicko-rakúskeho filmu Martina Repku TANEC TIGRA a úspešného slovensko-českého filmu Jana Hřebejka UČITEĽKA. Ako koproducent sa spoločnosť PubRes podpísala pod oceňované dokumenty VLNA VS. BREH Martina Štrbu, MEČIAR Terezy Nvotovej a ČERVENÁ  Olgy Sommerovej. Koproducentský podiel spoločnosť nesie aj pri viacerých ďalších česko-slovenských hraných filmoch (AKO NIKDY Zdeňka Tyca, MIESTA Radima Špačka, WILSONOV Tomáša Mašína a TOMAN Ondřeja Trojana) a animovaných filmov (SMRTEĽNÉ HISTORKY Jana Bubeníčka, LICHOŽRÚTI Galiny Miklínovej či HMYZ Jana Švankmajera).

PubRes je zakladajúcim členom slovenskej Asociácie nezávislých producentov, ktorá vznikla v roku 2010, ako aj Asociácie producentov animovaného filmu, ktorá vznikla v roku 2012.

V roku 2008 spoločnosť vstúpila do oblasti filmovej distribúcie. Do slovenských kín od tej doby uviedla filmy mnohých slovenských a českých režisérov aj režisériek (MEDVÍDEK, U MĚ DOBRÝ a UČITEĽKA Jana Hřebejka, LÍŠTIČKY a MÔJ PES KILLER Miry Fornay, OBČIANSKY PREUKAZ Ondřeja Trojana, DOM Zuzany Liovej, ALOIS NEBEL Tomáša Luňáka, AKO NIKDY Zdeňka Tyca, TANEC TIGRA Martina Repku, MIESTA Radima Špačka, VLNA VS. BREH Martina Štrbu, DÍRA U HANUŠOVIC Miroslava Krobota, WILSONOV Tomáša Mašína, LICHOŽRÚTI Galiny Miklínovej, SMRTEĽNÉ HISTORKY Jana Bubeníčka, ČERVENÁ  Olgy Sommerovej, MEČIAR Terezy Nvotovej a HMYZ Jana Švankmajera).

Projekt Letný Bažant Kinematograf, z ktorého sa postupne stal najväčší filmový festival na Slovensku, organizuje spoločnosť PubRes od roku 2003. Originálny projekt „open-air kina“, v rámci ktorého dva pojazdné kinematografy so slovenskými a českými filmami navštívia viac než tridsať miest, má tradične návštevnosť okolo 50 000 divákov. Projekt od roku 2012 realizuje spoločnosť PubRes v koprodukcii so spoločnosťou KINEMATOGRAF, s. r. o. Od roku 2012 sa   projekt tiež rozšíril o ďalší kinematograf na bratislavskej Magio pláži (v roku 2013 aj na Magio pláži v Košiciach).


Spoločnosť PubRes s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 4650/B.


 

Kontakt

PubRes s.r.o.
Grösslingová 63
811 09 Bratislava
Slovakia

tel.: +421(0)2-52634203
fax: +421(0)2-52634202
mail: pubres@pubres.sk

IČO: 31 345 824
DIČ: 20 20 34 35 89
IČ DPH: SK 2020343589

 


Member of